onsdag, september 11, 2013

Bedroom/workspace glory in progress

It suddenly hit me that I haven't yet shared a proper post of my workspace/bedroom. I haven't actually shared much that show how I live in general. I have so many ideas for my & M's home, but I never get to realise them due to no income. Having completed a BA grade in Interior design, I definitely have many ideas for our living space. But one dream got real, the laptop/worktable in the corner of the bedroom. No where else in the apartment where this was possible, so it had to be here. 

Slo meg plutselig at jeg aldri har posten no ordentlig post av arbeids/soverommet! Har forsåvidt ikke delt så veldig mye som viser hvordan jeg bor i det hele og det store. Man blir liksom aldri ferdig med en ide når man ikke har penger som strekker til. Og jeg som er utdannet som interiør designer har så mye i hjemmet jeg vil ordne på. Men en drøm ble real, det smale skrivebordet på soverommet. Ingen andre plasser det er mulighet for arbeidsplas så da ble det her! The table is originally free standing and with 5 legs. But we decided to drop two legs on one side, chop of 10 cm of the depth and fix it to the wall. And so it became a perfect workspace table for a laptop, with place for a notebook and the coffee cup on the side. Some storage times is in place, but I want more! Some boxes/drawers beneath and some shelves in the corner would be perfect!

Bordet er orginalt et frittstående bord med 5 ben, men vi droppet de to siste på ene siden, kuttet av 10 cm av bredden og skrudde det fast i veggen. Og dermed ble det et herlig skrivebord med plass til laptopen og en notatbok på siden. Litt oppvaring her kommet på plass, men ønsker mer! Noen bokser/skudder under og hyller i gjørnet ville gjort susen.

The table have been split up in two zones, one for me and one for M, and the corner have been dedicated to my old companion - my very old canon printer. So wonderful to have it again, lived without it in England... Have also hung up two cork organisers, one to each of us. Was wonderful to get certain stuff off the table and up on the wall. I originally wanted to paint them white, but haven't bothered to purchase white spray paint yet...But, I am definitely very very happy with the space so far, as long as we manage to keep it tidy.

Bordet er delt opp i to soner; en for meg og en for M, og hjørnet har blitt dedikert til min gamle trofaste skriver. Herlig å ha den i hus igjen! Bodde uten den i england... Har også fått opp to korketavler, altså en til hver av oss. Godt å få organisert og hengt opp litt av hvert. Ville egentlig male dem hvite, men har ikke fått tak i eller orket å kjøpe hvit spraymaling enda.. Men er meget fornøyd så langt, så lenge vi klarer å holde bordet ryddig.


X X O X X   ( [ ] u [ ] ) y ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Gjerne legg igjen en kommentar her! ;)