søndag, juli 03, 2016

The July 2016


L o n g   n i g h t s.   W a r m   b r e e z e.   E m e r a l d.   L a c e.
W a t e r.   G y p s y.   B e a c h.   R o s e   Q  u a r t s.   T r a v e l i n g.
B a r e   f o o t.   D r e a m   C a t c h e r.   S e a.   S h i n e.   L o v e.
F r e e d o m.   C o l o u r s.   T a n n e d   S k i n.   S e a   s a l t.   
R o c k   c r y s t a l s.   B o h e m i a n.   N a t u r e.   H u m i d i t y. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Gjerne legg igjen en kommentar her! ;)