onsdag, juli 31, 2013

Sun bed unknown 28.06

No response on the last entry where I had written in Norwegian to, silently agreeing? Well, I take it as a good sign then. Anyway, Friday the 28th was a yet another day which started off pretty cloudy. Which meant that instead of going to the beach as planned, we instead found ourselves some numberless sun beds by the pool and laid down waiting. Because the sun peeked through the clouds eventually. It even got so hot sunbathing that anti-pool swimming me had to take a dive!

Det var lite respons på at jeg hadde skrevet norsk på det forige innlegget, den som tier den samtykker? Tar det som et godt tegn jeg. Uansett, fredag den 28. var en ny dag som startet ganske overskyet. Noe som betydde at istedet for å dra til stranden som planlagt, fant man seg en nummerløs solseng ved basseng kanten og la seg ned for å vente. For det kom jo sol til slutt. Det ble til og med så varmt at anti-badebasseng meg måtte ta meg en dukkert likevell!


M&I bought us a music system from the Hi-Fi store, so right now I am enjoying good music until the clock reaches 11PM and I have to turn the noise down. It will be even better tomorrow when we get the right cable for the SUB. And pretty soon I'll be going to bed since I slept to little last night. And once again M is working night, but luckily it is for the last time this week! :)

Good night~!

I dag har jeg og M kjøpt oss nytt annlegg på Hi-Fi klubben,  så nå sitter jeg å nyter good musikk intill klokken slår elve, og jeg må dempe støyen. Blir enda bedre imorgen når SUB'en kommer på plass. Vi fikk feil leding til den. Er ikke bare bare når det er første gangen man kjøper seg annlegg. Blir bra til slutt. Skal snart krype til køys etter som det ble lite søvn forige natt, nokk en natt hvor M er på nattjobb. Men det er heldigvis siste gang for denne uken! :)

Snakkes imorgen~!

X X O X X  ( [ ] u [ ] ) y ~ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Gjerne legg igjen en kommentar her! ;)